Rehabiliteringsarbeider kan kreves gjennomført; om nødvendig med domstolens hjelp

Et borettslag vedtok rehabilitering av soilrør i leilighetene og en andelseier nektet å slippe inn rørleggeren som skulle utføre dette arbeidet. Borettslaget fikk rettenes kjennelse (midlertidig forføyning) for at rørleggeren hadde rett til å komme inn i leiligheten for å få utført arbeidet. Når håndverkeren med bistand fra namsmannen kom inn i leiligheten oppdaget man at det ikke var mulig å få utført arbeidet uten å at badet og kjøkkenet ble ryddet og vasket. Det var avfall og annet opp til taket. Heller ikke vaskefirmaet fikk adgang til leiligheten og borettslaget måtte på nytt få rettens kjennelse for å få utført arbeidet. Denne gang fremmet borettslaget også namsrettens kjennelse for at andelseieren skulle fravike leiligheten mens arbeidene pågikk. Det fikk borettslaget medhold i. Andelseieren var heller ikke berettiget til noen form for erstatning for å måtte bo borte fra leiligheten i ni dager. Selv om det er en påkjenning for andelseieren å måtte bo borte fra leiligheten  var det avgjørende at andelseieren selv hadde forårsaket ulempen og at borettslaget ville bli påført ekstra kostnader dersom entreprenøren måtte forskyve sin tidsplan. Domstolen fant at den skade eller ulempe som andelseieren ble påført stod ikke  åpenbart misforhold til den interesse borettslaget hadde i at det ble besluttet en rettslig forføyning mot andelseieren. Saken viser at et boligselskap har rett til å gjennomføre tiltak i en leilighet som er vedtatt på gyldig måte, men at det kan være forskjell på å ha rett og å få retten gjennomført (lovdatareferanse LB-2015-5791).