Sameiets råderett over fellesareal – parkeringsanlegg

Et parkeringsanlegg var organisert som et eierseksjonsameie der hver plass var en seksjon. En person eide to parkeringsplassr som lå ved siden av hverandre. Borgarting lagmannsrett avgjorde at sameiet kunne etablere en ladeskinne i taket over disse parkeringplassene. Dette følger av en kjennelse inntatt i lovdata med referanse LB-2021-4901. Ladeskinnen var ikke til vesentlig ulempe for seksjonseieren. Ladeskinnen var ikke lavere enn det sprinkelanlegget som allerede eksisterte. Det var fortsatt mulig å åpne bakdøren og skiboks på taket. Kjennelsen er en illustrasjon på sameiets råderett over fellesareal.