SEKSJONSEIER HAR ANSVAR FOR TILFELDIGE SKADER

I juridisk teori har det vært drøftet om ansvaret for tifeldige skader i eierseksjonssameier er omfattet av reglene om ansvar for vedlikehold. Nå får vi en endelig avklaring av dette i eierseksjonsloven av 16. juni 2017 nr. 65 som trer i kraft fra 1. januar 2018. I loven 32 heter det at vedlikeholdsplikten også omfatter utbedring av tilfeldige skader. Skaden er tilfeldig dersom den for eksempel er forårsaket av uvær, innbrudd eller hærverk.