Søknadsplikt for bytte av vinduer i boligselskaper

Mange borettslag, eierseksjonssameier og boligaksjeselskaper rehabiliterer boligselskapets bygningene. Vi minner om at alle fasadeendringer i utgangspunktet er søknadspliktige til kommunen. Råd om hva som krever søknad finnes på Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) sine hjemmesider. Vi minner om at bytte av et punktert vindu til et vindu med samme størrelse og uttrykk er ikke søknadspliktig , men skal boligselskapet bytte alle vinduene krever det søknad, selv om de har samme størrelse og utrykk. Det kan virke rart, men slik er reglene.