Utleie av del av leilighet i borettslag og boligaksjeselskap

Ved utleie av en del av en leilighet i borettslag og boligaksjeselskaper er et at andelseieren eller aksjonæren selv fortsatt skal bebo leiligheten. Kravet om at eieren må bo i leiligheten innebærer ikke at eieren må være til stede i leiligheten til enhver tid. Utleie må kunne tillates for eksempel på grunn av ferie, jf uttalelse fra kommunal- og moderniseringsdepartementet i sak 15/5021-4 avsagt 7.11.2017.