Valg av styremedlemmer når valget viser likt antall stemmer for flere kandidater

Det fremgår av eierseksjonsloven § 49 og borettslagsloven § 7-11 at beslutninger på årsmøtet tas med vanlig flertall av de avgitte stemmene hvis ikke andre flertallskrav er fastsatt i loven eller vedtektene. Det fremgår av eierseksjonsloven § 52 og borettslagsloven § 7-11 at står stemmene likt, avgjøres saken ved loddtrekning. Disse reglene er generelle og har ingen unntak for valg av styremedlemmer og følgelig finnes det heller ingen lovhjemmel for å gjøre unntak fra disse reglene ved valg av styremedlemmer.