Ansvar for lekkasjer i terrassekontruksjon

I praksis oppstår det mange tvister knyttet til hvilke tiltak en eier må gjennomføre for å hindre at det oppstår skade på en terrasse eller balkong og hvem som har ansvar for å besørge og bekoste skader som oppstår som følge av vannlekkasjer på og fra terrasser og balkonger. Hallingdal tingrett har avsagt en dom som gjelder disse tema (sak nr.11-168806TVI-HALL).

Det oppstod en skade 17 cm nede i røret som førte avløpsvann fra terrasseoverflaten. Retten fant at skaden hadde oppstått på fellesareal som sameiet hadde ansvaret for. Det at skaden oppstod langt under overflaten, terrassen tjente som tak for underliggende leilighet og at avløpet var en del av bygningens system for å føre bort regnvann innebar at reparasjonen var bygningsmessig vedlikehold  og ikke innvendig overflatevedlikehold som den enkelte seksjonseier var ansvarlig for.

Sameiet hadde en vedtektsbestemmelse om at seksjonseiereen hadde ansvaret for vedlikehold av terrassen. Bestemmelsen var tatt inn i vedtektene fordi mange av seksjonseierne ofte var lenge borte fra leilighetene og at terrassene da stod uten tilsyn. Retten fant at en generell bestemmelse om vedlikehold ikke kunne tolkes slik at den omfattet noe mer enn den fordeling av vedlikeholdsansvar som følger av eierseksjonsloven. Bestemmelsen var heller ikke prakitisert slik at den omfattet bygningsmessig vedlikehold.