Ansvar for utskifting av bygningsdeler i eierseksjonssameier og borettslag

Et eierseksjonssameie eller borettslag har i utgangspunktet ikke noen plikt til å foreta utskifting dersom et fellesanlegg fungerer etter opprinnelig standard. Det oppstår for eksempel ingen slik plikt dersom nåværende eller tidligere eier av seksjonen har endret bruken slik at det er skapt et økt behov for kapasitet. I et tilfelle endret en seksjonseier bruken av et lokale fra lager til kontor som medførte økt behov for ventilasjon. Lagmannsretten fastslo at det ikke var et forhold som medførte at sameiet hadde noen plikt til å skifte ut ventilasjonsanlegget (lovdatareferanse LB-2019-180567).