Beregning av frister ved utsendelse av lovbestemt varsel

Verken eierseksjonsloven eller borettslagsloven sier noe om hvor lang frister i brev med advarsel for et forhold, skal være. Fristen som fastsettes i et brev som styret sender ut og som inneholder et krav skal tilpasses den tiden det normalt vil ta å oppfylle kravet. Fristen for å utbedre en skade må anpasses etter skadeårsaken. Ved husbråk kan fristen settes kortere enn ved eksempelvis økonomisk mislighold. Ved økonomiske forhold kan styret kreve at forholdet rettes rimelig snart, men her må styret også ta sosiale hensyn. En frist på tre uker til å innbetale ubetalte fellesutgifter er i utgangspunktet ikke for kort frist (Oslo byfogdembete sak 13-097986TVI-OBYF/2).