Foreldelse av krav sameie og borettslag har mot andelseiere og seksjonseiere

Et krav på tilbakeføring av ulovlige forhold en andelseier i borettslag eller en seksjonseier i et eierseksjonssamie har utført, vil trolig ikke være en fordring som er gjenstand for foreldelse. Krav på retting etter naboloven § 10 var ikke gjenstand for foreldelse i sak LH-2020-136198. Som ledd i denne avgjørelsen la lagmannsretten til grunn at et krav om retting ved krenkelse av negativ servitutt ikke var gjenstand for foreldelse. I avgjørelsen inntatt i LB-2021-178525 la lagmannsretten til grunn at det også var tilfelle når et sameie la ned påstand om fastsettelsesdom for at en eier ikke hadde rett til de endringer som var gjort i bebyggelsen i et eierseksjonssameie. I den avgjørelsen uttalte lagmannsretten at om dette også ville gjelde vet et krav om tilbakeføring/retting ville ha vesentlige likhetstrekk med kravet i LH-2020-136198, men også enkelte ulikheter – især at den saken lagmannsretten behandlet om fastsettelsesdom gjaldt krav i et eierseksjonsssameie.