Krav til forsvarlig avsending av meddelelser

Rettspraksis stadfester at enhver melding skal sendes på forsvarlig måte. Det er tilstrekkelig at brev avsendes til adressen i boligselskapet eller til den sist oppgitte adresse. Når brevet er sendt til korrekt adresse og ikke er kommet i retur, må avsender kunne gå ut fra at det er kommet frem.

Det er ikke noe krav om at et brev må sendes som rekommandert sending. Bevis for rekommandert sending har bare betydning som dokumentasjon for at et brev faktisk er avsendt. Det ovenstående gjelder likevel ikke dersom styret eller forretningsfører har grunn til å tro at mottakeren ikke befinner seg på det sted brevet sendes til. Dersom det gis opplysninger som tyder på at mottakeren ikke er tilgjengelig må det foretas ytterligere undersøkelser for å sikre at meddelelser kommer frem.

Agder lagmannsrett har nettopp avsagt en kjennelse (inntatt i lovdata med referanse LA-2013-176879) der en sak om fravikelse av en leietaker i en borettslagsleilighet ble hjemsendt til ny behandling i tingretten fordi det var uklart om leietakeren hadde mottatt varsel i saken. Varsel ble avsendt til sist kjente adresse, men borettslaget mottok opplysninger om at vedkommende for tiden ikke var tilgjengelig fordi han satt i fengsel. Da var det usikkert om han hadde mottatt varselet og med de opplysningene var det ikke tilstrekkelig å bare sende brevet til hans sist kjente adresse.