Innsynsrett i regnskapsbilag

En seksjonseier har trolig ikke innsynsrett i internregnskapsbilag i et eierseksjonssameie og har følgelig heller ikke rett til å få utlevert noen slike bilag. Dette gjelder trolig også i borettslag og boligaksjeselskaper. Domstolene fastslår av og til at det er slik uten at noen begrunner det. Det ble senest slått fast i en avgjørelse avsagt av  Borgarting lagmannsrett for noen dager siden (lovdatareferanse LB-2013-199437). En seksjonseier krevde å få utlevert kopi av alle regnskapsbilag for å vurdere om fellesutgiftene var fastsatt på riktig måte, men det fant lagmansretten at seksjonseieren ikke hadde noen rett til å kreve.