Krav til avholdelse av avstemming på årsmøte og generalforsamling

Avstemningen på et årsmøte i et eierseksjonssameie eller en generalforsamling i et borettslag og boligaksjeselskap skjer ved at et synspunkt markeres på en forhåndsbestemt synlig måte, for eksempel ved håndsopprekning, ved at man reiser seg, eller ved påskrift på en stemmeseddel. Det er også avholdt en avstemming i de tilfeller der møteleder klart gir uttrykk for at man avgir stemme dersom man forholder seg passiv. I et slikt tilfelle har de tilstedeværende en klar oppfordring til å reagere dersom de ikke godtar fremgangsmåten. De blir da bundet ved å forholde seg passiv, jf TNOVE_206-106266.