Ringeklokkesystem i boligselskaper

I en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett med lovdatareferanse LB-2020-104080 er det uttalt at kostnader knyttet til låssystemet er en del av fellesarealet. Det omfatter også ringeklokkesystem utenfor og inne i en leilighet. Dette endres ikke av at en eier velger et annet system inne i sin leilighet.