Spørsmål om forbud mot oppsetting av parabolantenner og lignende på balkonger og terrasser

Oslo tingrett har avsagt en dom (som ikke er påanket og som dermed er endelig; sak nr 14-098835TVI-OTIR/05) som stadfester tidligere rettspraksis vedørende den adgang eier i boligselskaper har til å sette opp parabolantenner på terrasser. Et krav på fjerning av parabolantenne er et tinglig krav som ikke er gjenstand for passivitet eller foreldelse.
Bestemmelsen i eierseksjonsloven § 19 annet ledd om at en seksjonseier kan benytte fellesareal til det fellesarealet er beregnet eller vanlig brukt til og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene gir ingen umiddelbar rett til å oppføre en parabolantenne eller lignede på en balkong, veranda eller terrasse. I dette tilfellet dreiet deg seg om en parabolantenne som var plassert på innsiden av balkongen, i en viss grad over kanten, men som i stor grad var skjermet av planter på terrassen. Terrassen var øverst i bygget og var knapt synlig for andre beboere. Retten fant imidlertid at antennen i begrenset var skjemmende eller sjenerende ikke var avgjørende i saken.
Tingretten fant at det var to forhold som var avgjørende. For det første krevet sameiets vedtekter samtykke fra styret for utvendige arrangementer og bakgrunnen for denne vedtektsbestemmelsen var å sikre et enhetlig preg og hindre forringelse av fasaden. Styret fikk medhold i at styret kunne føre en restriktiv samtykkepraksis fordi samtykke til en seksjonseier ville gi pågang også fra andre seksjonseiere.
For det annet hadde ikke eieren påberopt noe særlig behov for de signaler som parabolantenner kunne gi ut over det som sameiets fellsanlegg kunne gi.  Ønske om andre sportskanaler var ikke nok.