Store kostnader i et lite sameie utgjør ikke brudd på mindretallsvernet

I et tilfelle stadfestet lagmannsretten at styret i et eierseksjonssameie hadde rett til å inndrive kostnader som var nødvendige for å sikre at eiendommen møter offentligrettslige krav til blant annet brannsikring, Dette er ikke i strid med eierseksjonslovens regler til vern av mindretall, jf. § 40. Det ga ikke noen seksjonseiere eller utenforstående noen urimelig fordel på andres bekostning. At kostnadene kan bli store og kan fremstå uforutsette for ankende part, er en konsekvens av sameiets beskjedne størrelse og gjenspeiler en iboende risiko ved å eie en seksjon i et lite sameie (lovdatareferanse LA-2021-4722). Det må også gjelde når det blir vedtatt at slike kostnader skal inndekkes ved tilleggskapital.