Styrets rett til å pålegge utbedringer i en leilighet

Når det oppstår skader på fellesareal som følge av mangelfullt vedlikehold av en leilighet kan styret pålegge eieren å sørge for at skadeårsaken og skadene blir utbedret. Det typiske tilfellet er at det oppstår en vannskade som forårsaker skader på underliggende leilighet, kjeller eller lignende. Styret kan da ikke pålegge eieren en oppgradering som skal være i henhold til den enhver tid gjeldende våtromsnorm eller pålegg om at noe skal være forskriftsmessig ordnet. Dette uttalte Oslo byfogdembete i en dom (i sak 13-097986TVI-OBYF/2) som gjaldt krav om utbedring av et bad der det to ganger hadde oppstått vannlekkasje ned i den underliggende kjelleren.
Eieren har etter eierseksjonsloven og borettslagsloven bare ansvar for å holde leiligheten i forsvarlig stand. I utgangspunktet er dette vedlikeholdet de øvrige eiere uvedkommende. Det er således i hovedsak et spørsmål om eierens egen trivsel og hvilken pris som kan oppnås ved et eventuelt salg av leiligheten. Vedlikeholdet kan holdes på et så lavt nivå som er mulig uten at det oppstår skade eller ulempe for de øvrige eierne.